6 DANA AUTOBUSOM / 3 NOĆENJA

21. – 26. SEPTEMBAR / 26. – 31. OKTOBAR

JEZERO GARDA - JEZERO IZEO (ostrvska tura) – BERGAMO - JEZERO KOMO + VIĆENCA

Jezerska Italija je položena na severu u podalpskom delu Italije, podno moćnih alpskih masiva sa kojih su se pre više miliona godina spuštali ogromni lednici krčeći sebi put i stvarajući karakterističan pejzaž… Nakon ledenog doba, prilikom otopljavanja, lednici se otopiše, a na njihovom mestu nastadoše kristalna lednička jezera Italije… Vekovima su se na obalama ovih jezera osnivala mala ribarska naselja koja se pojavom turizma pretvaraju redom u mondenske turističke centre… Obale italijanskih jezera od kraja 19. veka zauzeše bogati engleski i ruski plemići, a nakon Drugog svetskog rata, na ove obale dođoše i predstavnici svetskog džet-seta i mnogobrojne poznate ličnosti iz sveta mode, filma, muzike… Ali ono što najviše opčinjava na ovim jezerima jeste sklad prirode i urbanih mesta. Zaleđe Alpa, scenografski pogledi, sjajna gastronomija, svetlucanje kristalne površine pod zracima sunca… Mešanje vazdušnih masa sa mora koje donose mirise, i vazdušnih masa sa Alpa koje donose svežinu… Zaista neponovljivi doživljaji. Sjajno putovanje za sećanje!

CENA ARANŽMANA PO OSOBI
nova cena 199 €

+ PAKET IZLETA

za uplate u agenciji

samo 80 €
Cena aranžmana uključuje:

·  prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)

·  3noćenja sa doručkom (kontinentalni – klasičan način posluživanja) u hotelu sa 3* u regiji jezera Garda

·  smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja. 1/2+1 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja sa pomoćnim ležajem, manjih dimenzija od redovna dva – fotelja na razvlačenje, forma poljskog žičanog kreveta ili sl.; što može bitnije ugroziti komfor treće osobe!)

·  obilazak Sirmionea i Vićence prema programu uz tumačenja turističkog vodiča

·  usluge vodiča

·  organizacione troškove

Cena aranžmana ne uključuje:

§ Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

§ Troškove obaveznog međunarodnog putnog osiguranja sa Covid19 pokrićem (može se dobiti u agenciji po ceni od 1200 dinara za osobe od 18-70 god.; za starije 70+ cena osiguranja iznosi 2400 dinara)

§ Ostale nepomenute usluge

§ Doplatu za jednokrevetnu sobu – 90 €

§ Doplatu za dodatno sedište u autobusu – 120 €

§ Karte za funikular za posetu Bergamu (plaćanje na licu mesta; trenutna cena za povratnu kartu iznosi 5 €)

§ GRADSKU TURISTIČKU TAKSU koja za hotele sa 3* iznosi 2 € po noćenju i osobi – UKUPAN IZNOS TAKSI 6 € – PLAĆANJE NA LICU MESTA!

U slučaju da paket izleta nije rezervisan prilikom prijave i plaćen u agenciji, cene fakultativnih izleta za uplatu na licu mesta su:

  • Izlet jezero Izeo – Bergamo sa uključenim mini krstarenjem „3 isole“ i posetom ostrvu Monte Izola, bez karti za funikular u Bergamu – 50 €
  • Izlet na jezero Komo do Varene sa uključenim brodskim kartama za posetu Belađu – 40 €

+ PAKET IZLETA

za uplate u agenciji

samo 80 €

Ova cena uključuje i sledeće izlete:

§ Izlet jezero Izeo – Bergamo sa uključenim brodskim kartama za Monte Izolu (bez karti za funikular za Bergamo)

§ Izlet do jezera Mađore, odnosno do mesta Streza (bez uključenog krstarenja jezerom)

USLOVI PLAĆANJA: PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

  • Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska.
  • Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u evrima i NEMA UVEĆANJA, obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate! Administrativnim zabranama je moguće platiti do 20.05.2023.
  • U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 25.u mesecu, a najkasnije do 20.05.2023.
1. dan (sreda 21. septembar / 26. oktobar)   

Polazak iz Beograda (Sava centar)/Novog Sada (AS „Vojvodina“) u kasnim popodnevnim satima (oko 19h). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanje carinskih formalnosti...

2. dan (četvrtak 22. septembar / 27. oktobar)     

Prepodnevna vožnja preko severne Italije ka oblasti Lombardije. Usputni obilazak mesta SIRMIONE na obali JEZERA GARDA. Kraći obilazak uz laganu šetnju i uživanje u sjajnim ambijentima Sirmionea, najslikovitijeg mesta na Gardi. Videćemo srednjovekovni zamak Skaliđero, vilu operske dive marije Kalas, divne ambijente i horizonte. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u regiji jezera Garda. Odmor. Noćenje.

3. dan (petak 23. septembar / 28. oktobar)    

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak u 8.30h na celodnevni fakultativni izlet ka jezerskoj oblasti. Dolazak na JEZERO IZEO oko 10h. Odlazak do mestašca SULCANO na obali prelepog jezera Izeo. Sledi polazak brodićem na turu „3 Isole / 3 ostrva“. Ova tura traje oko 2 sata. Tura obuhvata plovidbu oko ostrva LORETO na kojem se nalazi bajkovita vila i oko ostrva SV. PAVLA koje se nalazi u vlasništvu čuvene porodice Bereta. Potom sledi odlazak do ostrva MONTE IZOLA i poseta ribarskom mestašcu PESKJERA MARALJO kojim dominira crkva posvećena Sv. Mihajlu. Kraće slobodno vreme u ovom živopisnom mestašcu i povratak u Sulcano. Odlazak u mesto IZEO, najveće u regiji jezera Izeo. Kraća šetnja istorijskim centrom grada i slobodno vreme 2 sata. Odlazak u BERGAMO, jedan od najlepših gradova Lombardije. Odlazak do starog (gornjeg) grada sa funikularom. Kraći obilazak grada uz razgledanje divne Katedrale, palate Rađione, Zvonika, Baptisterijuma... Slobodno vreme. Povratak u hotel do 22h. Noćenje.

4. dan (subota 24. septembar / 29. oktobar)   

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak u 8h na celodnevni fakultativni izlet do JEZERA KOMO i prelepog mesta VARENA. Dolazak oko 11h. Po dolasku sledi kraći obilazak izuzetno živopisnog istorijskog centra i slobodno vreme. Popodne je predviđen odlazak do čuvenog BELAĐA, po mnogima najekskluzivnijeg i najlepšeg mesta na Komu. Raskošne vile, divne priče, ambijenti stvoreni za uživanje... Odlazak brodom i povratak brodom. Zadržavanje u Belađu oko 2-3 sata. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.

5. dan (nedelja 25. septembar / 30. oktobar)  

Doručak. Odjava iz hotela do 8.30h. Odlazak do VIĆENCE, grada čuvenog arhitekte Paladija. Boravak u gradu 3 sata uz kraći obilazak istorijskog centra i slobodnim vremenom. Nastavak putovanja ka Srbiji. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

6. dan (ponedeljak 26. septembar / 31. oktobar)   

Povratak u Novi Sad/Beograd u jutarnjim časovima. 

Kraj putovanja

.

Napomene u vezi programa

Organizator putovanja Fantast Tourist D.O.O. iz Novog Sada, licenca OTP A 70/2021 od 10.08.2021. - MB 20024925 - PIB 103801203

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (feb-jun 2022.) (odluka broj 07/2021):

  • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
  • Ostatak u ratama do 20. avgusta 2022. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).

·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista

·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.

·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu

·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.

·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni

·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa

·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)

·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe

·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu

·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm

·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.