Jahorina otvaranje sezone - SNOW SHOW

 

Ski opening na Jahorini svake godine privlači sve veći broj posetilaca. Oštar vazduh koji udiše život osvojiće vas prvog sekunda boravka na olimpijskoj lepotici. Već u narednim minutima srce će vam osvojiti pejzaži od kojih zastaje dah. Duboka tišina planinskih vrhova, vidik koji se proteže u nepregled nateraće Vas na poštovanje ove planine i njenih bogatih darova.

 

Veliki investicioni projekti koji podrazumijevaju izgradnju najmodernijeg sistema osnežavanja, uređenja ski staza, novih liftova i kabinske gondole, osvetljenja, izmenu vizuelnog identiteta bili su dobra uvertira za do sada najevći investicioni period koji je trenutno u toku. Zahvaljujući novim projektima Jahorina zimsku ski sezonu 2021/22 dočekuje najspremnija i sa do sada najboljom ponudom za skijaše i ljubitelje zime na planini.

 

Na visini od 1915m okruzeni mnogobrojnim barovima i restoranima održavaće se apresski žurke uz DJ-eve, sankanje, skijanje, vožnja borda, trke gumama, ispijanje pazlovače sa velikim broj mladih ljudi željnih zabave. Budi i ti deo celodnevnog programa koji ti neće priuštiti san, zato počni sa pripremama jer uskoro počinje SNOW SHOW.

 


JAHORINA OLIMPIJSKA PLANINA - 1984. godine Jahorina je imala čast da ugosti neke od disciplina Zimskih Olimpijskih igrara koje su se održavale u Sarajevu. Zbog izuzetno specifične klime, koja je spoj one mediteranske i kontinentalne, Jahorina zimi predstavlja raj za skijaše na kojemu je moguće u isto vreme uživati u skijanju na debelom pokrivaču snega tako i u sunčanom i vedrom vremenu.

 

Pridružite nam se na otvaranju sezone na Jahorini uz najbolju infrastrukturu do sada kakvu Ski opening na Jahorini i zaslužuje.

 

Pogledajte na mapi raspored lokala, klubova i smeštaja  ➾  JAHORINA MAPA

 

Tokom otvaranja sezone nastupiće brojni izvođači. 10. decembar rezervisan je za izvođače Voyage, Nucci, Corona x Rimski, Gazda Paja, THCF, Devito dok će u subotu 11. decembara nastupati Dragana Mirković, Šemsa Suljaković, Mile Kitić i Kemal Malovčić.

Cena dnevne parter ulaznice iznosi 30KM (cca 15€)

Svi koncerti startovaće od 20:00 časova i održaće se na Poljicama u zatvorenom prostoru na lokciji ispod hotela Vučko (kaskadni parking).

 • DRŽAVLJANIMA SRBIJE OMOGUĆEN JE ULAZAK U BOSNU I HERCEGOVINU. O NEOPHODNIM USLOVIMA ULASKA I PRELASKA GRANICE INFORMIŠITE SE OVDE

Smeštaj

Tip

09.12.-12.12.

Hotel Snežna Kraljica

usluga: polupansion

1/2 

1/3

1/4

1/5

90€

80€

80€

80€

Vila Vuković

usluga: najam

1/2 soba

1/4 app

65€

60€

Apartmani Jahorinski Konaci

usluga: najam

1/3 std

1/4 app

1/4 std

1/5 app

50€

50€

45€

45€

Vila Nik

usluga: najam

1/4 app

1/5 app

1/6 app

60€

60€

60€

Cena aranžmana uključuje

● 3 noćenja sa izabranom uslugom iz cenovnika

● Autobuski prevoz do destinacije prema programu

● Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana i organizaciju putovanja u celini

● popust na ski pass 60% popust na iznajmljivanje opreme 30%

Cena aranžmana ne uključuje

● Boravišna taksa 1.3€/dan (uplaćuje se u agenciji)

● Fakultativni Izleti

● Ski pass

● Opremu za skijanje

● Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje sa skijaškim rizikom 750 rsd

● Ulaznica za Balkan music festival

● Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje sa skijaškim rizikom i doplatom za Covid-19 950 rsd

Cene u tabelama (cenovniku) su obračunate po osobi za polazak iz  Beograda.

Doplate i umanjenja za polazak iz ostalih gradova u odnosu na cenu iz cenovnika:

Novi Sad: +5€

Niš: +5€

Subotica: -5€

Sombor: -5€

SOPSTVENI PREVOZ: - 15€

 • Depozit 2 000 RSD prilikom rezervacije, II rata 4 000 RSD mesec dana nakon prijave, ostatak u ratama najkasnije 20 dana pre polaska. Obračun se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Mogućnost plaćanja čekovima u ratama BEZ KAMATE u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Uz profakturu izdatu od strane agencije koja mora biti realizovana do 7 dana od datuma izdavanja u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


 

1 dan. BEOGRAD-JAHORINA

Okupljanje u jutarnjim časovima na parkingu kod Sajma za polazak iz Beograda (za polazak iz Novog Sada na parkingu ispred ž.stanice, za polazak iz Niša sa parking kod Dis-a). Dolazak na Jahorinu u popodnevnim časovima i smeštaj u apartmane/hotel. Zatim sledi zagrevanje za žurku dobrodošlice u Puzzle kafe- u uz dobro poznatu Puzzle-ovaču i kuvano vino.


 

2 dan. Otvaranje sezone
Skijaški dan. Za one koji ne skijaju biće organizovan open air party-ju sa Puzzle resident DJ-om. Večernje i jutarnje sate provodimo u klubu Snežna Kraljica uz BEND.
3 dan, Jahorina skijanje
Pored skijanja, treći dan je rezervisan za višečasovni obilazak Sarajeva. Potom nas očekuje kafansko veče uz tamburaše i DJ Raleta survivor, noćno sankanje kao i nagrađivanje najpozitivnije ekipe, što ujedno predstavlja i zatvaranje SNOW SHOW.
4 dan. Jahorina skijanje - Beograd
Najizdržljiviji i četvrti dan nastavljaju sa skijanjem.Sledi spremanje za put, raspremanje apartmana, odjava. Polazak za Beograd/Novi Sad/Niš/Sombor/Suboticu u popodnevnim časovima. Dolazak u Beograd i Novi Sad u ponoć, Niš/Sombor/Subotica posle ponoći.

Region Bosne i Hercegovine od 1. jula 2021.  je zona bez rominga (roaming), a građani će plaćati pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svojih matičnih operatera, ako se budu nalazili na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije ili Srbije.

 • Organizator ovog putovanja je SPECIAL TRAVEL AGENCY sa licencom OTP 108/2021 kategorija A
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Prilikom prijave agentima prodaje potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na konktetno putovanje. Putnik je u obavezi da  proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta i broj slobodnih stranica u pasošu neophodnih za putovanje.
 • Putnik ima obavezu da se informiše koliko je neophodno važenje pasoša prilikom ulazka i povratka iz države koja je predmet putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putnik nije preuzeo sve mere i ispoštovao proceduru za putovanje tokom pandemije ili mu nije odobren ulazak u zemlju usled pozitivnog testa na granici nasumičnim testiranjem.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja i ugovor koji putnik potpisuje sa agencijom.
 • Putnik je dužan da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta. U skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe ili ne. Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, biće tretirani kao da su odustali od putovanja.
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara gubitak istih! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive.
 • Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
 • U smeštajne objekte se ulazi najranije od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska što zavisi isključivo od smeštajnih objekata a dešava se kod velikih smena kada grupe broje više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom.  Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika.
 • U slučaju da putnik ne ispoštuje satnicu i zakasni na fakultativni izlet nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Pojedine fakultativne izlete realizuju lokalne agencije i organizator nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Pojedine fakultativnih izlete vode lokalni vodiči na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu a može se kod pratioca grupe informisati da li izlet vodi lokalni vodič ili naš vodič na našem jeziku.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka
 • Za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.