Đenova, grad Kristofora Kolumba i Garibaldija, vekovna rivalka Venecije sa kojom se borila i dobijala primat na moru. Raskošne palate, stara luka sa novim sadržajem (pomorski muzej i najveći akvarijum, botanička bašta, šoping molovi), mnoštvo prodavnica i sjajnih restorana, neopisiva živost Mediterana. Nacionalni park "Cinque terre" (pet zemalja) pod zaštitom je UNESCO-a i predstavlja skup od pet terasasto izniklih naselja na strmim liticama ligurijske rivijere do kojih je nemoguće doći drumskim putem. Autentičnost i odsustvo komercijalizacije čine da i dalje odišu posebnim šarmom. Živopisne kuće pastelnih boja, primorski šarm, mreža puteljaka za šetnju je nešto što nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vodimo Vas da i vi doživite deo te bajke.

Đenova – Cinque Terre – Santa Margarita – Portofino – Rapalo – Outlet Seravalle

 

SMEŠTAJSOBA

15.03.

18.03.

Hotel Columbus Sea 4*1/2 STD445€
Hotel Columbus Sea 4*

1/2

SPECIJAL

409€

AERODROMSKE TAKSE UKLJUČENE U CENU

U cenu je uračunato

 • - povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Đenova – Beograd kompanijom Air Serbia (direktan čarter let)
 • - aerodromske takse 50,4 eur na dan objavljivanja programa (Beograd 20,4 eur, Đenova 30 eur), cena je podložna promeni
 • - smeštaj u hotelu sa 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • - autobuski transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • - troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • - usluge licenciranog vodiča

U cenu nije uračunato

 • - međunarodno zdravstveno osiguranje putnika osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 4 € (osobe od 18 – 69,99 god.), 2 € (deca od 0– 17,99 god.), 6 € (osobe od 70 – 83,99 god.)
 • - osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
 • - ulaznice i fakultativne izlete
 • - • obaveznu gradsku komunalnu taksu , plaća se na recepciji hotela – za boravak u hotelima sa 2 i 3* –– 2 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 3 € po noćenju / po osobi.
1.dan (nedelja, 15. mart) BEOGRAD – ĐENOVA
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja. Direktan čarter let za Đenovu kompanijom Air Serbia. Planirano vreme poletanja iz Beograda u 13:00h. Planirano vreme sletanja u 14:45h. Po sletanju u Đenovu, transfer i odlazak na pešačko razgledanje grada sa vodičem;Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stara luka i svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu), kuća Kristofera Kolumba. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan (ponedeljak, 16. mart) ĐENOVA – LEVANTO - "CINQUE TERRE" – ĐENOVA
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet-"Cinque Terre". Vožnja do mesta Levanto i ukrcavanje na voz koji povezuje svih pet naselja Nacionalnog parka. Odlazak do najvećeg naselja u okviru parka Riomađore (Riomaggiore) koji leži na stenama i sušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak i slobodno vreme. Nastavak putovanja vozom do mesta Manarola, tipično selo ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Vožnja brodom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgrađeno na uzvišenju oko gotske crkve Sv. Margarite iz 13.og veka. Četvrto selo koje se obilazi je Monterosa al Mare, koja leži u sredini malog zaliva. Povratak u Đenovu. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (utorak, 17. mart) ĐENOVA – SANTA MARGARITA – PORTOFINO – RAPALO – ĐENOVA
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet Santa Margarita i Portofino. Obilazak malog primorskog gradića Santa Margarita i ukrcavanje na brod za Portofino. Portofino je mala, dobro zaštićena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište đenovljanske trgovačke flote. Tokom istorije posećivale su je slavne ličnosti od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemića, industrijalaca, političara i naučnika, filmskih i estradnih zvezda italijasnkih i veropskih mondenskih krugova još od kraja 19.-og veka. Slobodno vreme. Nakon toga odlazak do Portofina i slobodno vreme u ovom prelepom primorskom gradiću. Povratak u Đenovu. Noćenje.
4.dan (sreda, 18 mart) ĐENOVA – OUTLET SERAVALLE – ĐENOVA – BEOGRAD
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u outlet šoping centar Seravalle. Slobodno vreme za kupovinu. Povratak u Đenovu i transfer na aerodrom. Direktan čarter let za Beograd kompanijom Air Serbia u 19:00h. Sletanje u Beograd u 20:35h. (Kraj usluga)
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 35 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
• Cinque Terre: 30 € odrasli / 20 € deca
• Santa Margarita, Portofino, Rapalo: 35 € odrasli / 25 € deca
• Outlet Seravalle: 20 € odrasli / 10 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
 • - NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 • - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
  - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  - Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  - U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni.
  - Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
  - Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  - Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
  - Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

   
 • - OPŠTE NAPOMENE:
 • - Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
  - Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.
  - Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
  - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  - Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  - U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
  - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  - Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  - Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  - VREMENSKA ZONA U ITALIJI JE ISTA KAO U SRBIJI
  - Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

   
 • - VAŽNA NAPOMENA:
 • - Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih vremena i to zavisi od avio kompanije. U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

   
 • - Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
 • - Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • - Cenovnik za Đenovu i čarobnu Liguriju (Sezona 2020, avion, 4 dana) br.2 od 21.01.2020.